MKL
MKL - klampiarstvo poskytuje komplexné klampiarske služby. Viac ...
mkl-klampiarstvo 1
Služby
Zabezpečujeme výrobu a montáž klampiarskych prvkov z rôznych materiálov. Viac ...
mkl-klampiarstvo 2
Referencie
MKL - Klampiarstvo realizovalo ... Viac ...
mkl-klampiarstvo 3
Certifikáty
MKL - Klampiarstvo je držiteľom nasledovných certifikátov ... Viac ...
mkl-klampiarstvo 4
Kontakt
Mail:
mkl@mkl.sk
Mobil:
+421 903 937 945 Viac ...
mkl-klampiarstvo 5

MKL - Klampiarstvo

mkl-klampiarstvo 3

Firma Štefan Mitaš MKL KLAMPIARSTVO zahájila svoju činnosť v r. 2004 a poskytuje komplexné klampiarske služby vrátane zamerania stavby, vyhotovenie cenových ponúk, poradensto, dodávka materiálu, montáž klampiarskych systémov, záručný a pozáručný servis. Všetky klampiarske práce sú vykonávané v súlade s normou STN 73 3610 – klampiarske práce stavebné a v súlade doporučení od výrobcov materiálu napr. RHEINZIK, PREFA, KJG, ENKE, DORKEN a dalších.Služby

Zabezpečujeme výrobu a montáž klampiarskych prvkov
z rôznych druhov materiálov ako napríklad:
- titánzinkový plech (RHEINZINK)
- hliníkový plech (PREFA)
- meď
- pozinkovaný plech, pozinkovaný plech farebný
- nerezový plech

Poskytujeme nasledovné klampiarske služby:
1. ODVODŇOVACIE SYSTÉMY
- návrh a dimenzovanie žľabov
- montáž odvodňovacieho systému (žľaby)
- zvodové rúry
- nástrešné žľaby
- medzistrešné žľaby
- zaatikové žľaby
2. OPLECHOVANIE A OLEMOVANIE – výroba a montáž
- lemovanie komínov do skladanej krytiny
- olemovanie strešných okien
- oplechovanie vikierov
- odkvapové plechy
- atiky, rímsy, parapety
- záveterné lišty
- úžľabia
- bočné lemovania

3. STREŠNÉ KRYTINY
- drážkované (falcované ) krytiny
- výroba a montáž strešných šablón
- montáž snehových zachytávačov
- trapézové plechy
- špeciálne strešné krytiny od rôznych výrobcov
4. ODVETRANÉ FASÁDNE SYSTÉMY
- výroba a montáž fasádnych šablón
- drážkovaný fasádny systém (uhlová stojatá drážka)
- fasádne panely
5. STREŠNÉ FÓLIE A HYDROIZOLÁCIE
- dodávka a montáž strešných fólií (DORKEN, VAPOZINC, TYVEK)
- tekuté hydroizolácie (ENKE, SIKA)
- hydroizolácie (BAUDER, SIKA, FATRAFOL)
6. ODBORNÉ PORADENSTVO
- návrh strešnej skladby
- riešenie klampiarskych detailov
- dimenzovanie žľabov, snehových zábran
7. ODBORNÉ ŠKOLENIE pre klampiarov , realizačné firmy, odborné školy
- návrh detailov a fyzická ukážka ich prevedenia

Kontakt

Adresa

Štefan Mitaš MKL KLAMPIARSTVO
Hlavná 111,
Horná Kráľová,
951 32

t..č. +421903 937 945
mail: mkl@mkl.sk
www.mkl.sk